Głównym celem naszej Fundacji jest
działalność na rzecz ochrony praw człowieka oraz organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, dobroczynnej, charytatywnej i społecznie użytecznej, w tym w szczególności prawnej, psychologicznej oraz medycznej. Cele szczegółowe: a) upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka b) ochrona praw człowieka c) ratowanie oraz ochrona życia i zdrowia w czasie klęsk i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością człowieka d) udzielanie koniecznej pomocy i wsparcia osobom narażonym na długotrwałe kryzysy e) pomoc społeczna osobom dotkniętym klęskami, katastrofami lub kryzysami f) edukacja społeczna i zawodowa g) pomoc w przystosowaniu do rynku pracy dla osób dotkniętych klęskami, katastrofami lub kryzysami h) pomoc społeczna, prawna, psychologiczna oraz edukacyjna dla osób dotkniętych klęskami, katastrofami lub kryzysami i) udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobami oraz innymi schorzeniami, w tym pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym j) ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci dotkniętych chorobami i ich rodzin k) promocja i organizacja wolontariatu l) rozwijanie pomysłów innowacyjnych w sferze działań społecznych

— Fundacja KIAR
Teraz zbieramy
Zbiórka na chorych dzieci
2022/2743/OR
Leczenie chorych osób, w szczególności dzieci z okolic Gdańska (leki, wizyty lekarskie), zakup kostiumów, w których wolontariusze będą odwiedzać dzieci przebywające w domach dziecka oraz w szpitalach. Dom dziecka ul. BRZEGI 55 w Gdańsku

Termin przeprowadzenia zbiórki publicznej
Od: 2022-06-13 Do: 2022-11-14

ZARZAD FUNDACJI
Aliaksandr Ramanouski
Prezes zarzadu 
Ivan Kuka
Członek Zarzadu
Kontakt
Telefon: +48 533 702 012
Email: biuro@kiarfundacja.org
Wirtualne biuro
Jaśkowa Dolina 11A/1A, 80-252 Gdańsk
Magazyn
Rzemieślnicza 13, 81-855 Sopot

KONTO BANKOWE

54 1160 2202 0000 0005 2906 2955

Fundacja KIAR
Jaśkowa Dolina 11A/1A, 80-252 Gdansk 
KRS: 0000972980
NIP: 9571144429
REG: 522114202

© Fundacja KIAR
biuro@kiarfundacja.org
Made on
Tilda